Ciekawe informacje na temat kilku państw świata

Zabytkowe koscioly:

Typowe wnętrze pol. zabytkowego kościoła wypełniały obficie dzieła stolarki i snycerki z XVII i XVIII w. (ołtarze, stalle, konfesjonały, ławki, ambony, prospekty organowe, feretrony), a wrażenie bogactwa wzmagały liczne wyroby złotnicze, m.in. wota i charakterystyczne dla sztuki Rzeczypospolitej srebrne aplikacje na obrazach. W 2. poł. XVIII w. nadal żywe były tradycje późnego baroku i rokoka (gł. w architekturze sakralnej, malarstwie i rzeźbie). W architekturze dominowały tendencje klasycyst. w różnych odmianach: barok.-klasycyzującej (fasada kościoła Karmelitów Bosych w Warszawie — E. Schroeger), palladiańskiej (fasada kościoła Św. Anny w Warszawie — S.K. Potocki, Ch.P. Aigner), awangardowo surowej, pojawiającej się nie tylko w środowisku warsz. (kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie — Sz.B. Zug), ale także wileńskim (przebudowa katedry — W. Gucewicz). Po 1830 dominujące dotąd formy klasycyst. zaczęły ustępować stylom hist.; szczególnie popularny był neorenesans, a zwł. neogotyk, chętnie stosowany w architekturze kościołów (przebudowa katedry w Warszawie — A. Idźkowski). Na przeł. XIX i XX w. powstało kilka wybitnych monumentalnych realizacji kośc. (polichromia kościoła Mariackiego w Krakowie — J. Matejko z uczniami, witraże w krak. kościele Franciszkanów). Po 1945 specyficznym zjawiskiem była bezprecedensowa liczba wznoszonych (gł. od lat 70.) kościołów, czasem o wielkiej skali oraz przewyższających powojenne krajowe standardy jakości materiałów i wykonania. Ich zróżnicowane kształty, nierzadko eksperymentalne, zwykle ekspresyjne, a często po prostu pretensjonalne, górują nad zunifikowaną zabudową wielu blokowych skupisk (kościoły: na Szydłówku w Kielcach — W. Pieńkowski, na Krzykach we Wrocławiu — T. Zipser, na Ursynowie w Warszawie — M. Budzyński, w Kaliszu — A. Fajans).


Lista dobrych artykułów:

 1. Polska po II wojnie swiatowej
 2. Chrzest Polski
 3. Terytorium Polski
 4. Wojna trzydziestoletnia
 5. Ludnosc w Polsce
 6. Tatarzy i Turcy
 7. Religie w Polsce
 8. Gwarancje prawne
 9. Polska po rozbiorach
 10. Luteranizm
 11. Sztuka w Polsce
 12. Architektura w Polsce
 13. Drzwi Gnieznienskie
 14. Gotyk w Polsce
 15. Architektura sakralna
 16. Gotyckie rzezby w Polsce
 17. Nurt mistyczny w Polsce
 18. Wit Stwosz
 19. Malarstwo niderlandzkie
 20. Renesans w Polsce
 21. Krakow a renesans
 22. Ruch budowlany w Polsce
 23. Architekci w Polsce
 24. Architektura na Litwie
 25. Placidi
 26. Architektura cerkiewna
 27. Zabytkowe koscioly
Polecamy strony: Copyright @ 2009-2012 http://www.portalartystyczny.pl/geografia-swiata/. Zakaz kopiowania tresci strony bez zgody administratora witryny internetowej.