Ciekawe informacje na temat kilku państw świata

Drzwi Gnieznienskie:

Arcydziełem sztuki eur. są odlane w brązie Drzwi Gnieźnieńskie w pd. portalu katedry w Gnieźnie (lata 70. lub 80. XII w.). Z dzieł malarstwa ściennego zachowały się niewielkie pozostałości, m.in. w kościele Kanoników Regularnych w Czerwińsku n. Wisłą i w Tumie k. Łęczycy. Malarstwo miniaturowe jest reprezentowane gł. przez dzieła importowane (Ewangeliarz emmeramski, Biblia płocka, Ewangeliarz kruszwicki). Do najwcześniejszych przykładów sztuki złotniczej należy m.in. wyposażenie grobu bpa Maura z Wawelu oraz sprzęty liturgiczne z grobu tzw. złotego opata tynieckiego. Nurt późnorom. łączył się na pocz. XIII w. z elementami got. w architekturze tzw. stylu przejściowego (małopol. opactwa cysterskie w Wąchocku, Koprzywnicy, Sulejowie). W asymilowaniu gotyku przodowali śląscy cystersi filiacji niem. (Lubiąż, Trzebnica, Henryków), których wzorce arch. inspirowały formę innych budowli (katedra we Wrocławiu) i docierały do Małopolski (Mogiła). W tym samym czasie rozpoczęła się ekspansja nowych zgromadzeń mendykanckich (żebrzących), gł. franciszkanów i dominikanów. Zarówno cystersi, jak i mendykanci głosili idee ubóstwa, co w przypadku ich świątyń przejawiało się prostotą planów, ograniczeniem dekoracji i swoistą redukcją schematów klas. architektury gotyckiej.


Lista dobrych artykułów:

 1. Polska po II wojnie swiatowej
 2. Chrzest Polski
 3. Terytorium Polski
 4. Wojna trzydziestoletnia
 5. Ludnosc w Polsce
 6. Tatarzy i Turcy
 7. Religie w Polsce
 8. Gwarancje prawne
 9. Polska po rozbiorach
 10. Luteranizm
 11. Sztuka w Polsce
 12. Architektura w Polsce
 13. Drzwi Gnieznienskie
 14. Gotyk w Polsce
 15. Architektura sakralna
 16. Gotyckie rzezby w Polsce
 17. Nurt mistyczny w Polsce
 18. Wit Stwosz
 19. Malarstwo niderlandzkie
 20. Renesans w Polsce
 21. Krakow a renesans
 22. Ruch budowlany w Polsce
 23. Architekci w Polsce
 24. Architektura na Litwie
 25. Placidi
 26. Architektura cerkiewna
 27. Zabytkowe koscioly
Polecamy strony: Copyright @ 2009-2012 http://www.portalartystyczny.pl/geografia-swiata/. Zakaz kopiowania tresci strony bez zgody administratora witryny internetowej.