Ciekawe informacje na temat kilku państw świata

Jugosławia:

Jugosławia, państwo w pd. Europie, na Płw. Bałkańskim, nad M. Adriatyckim, powstałe 1918 w wyniku rozpadu monarchii austro-węgierskiej. W czasie I wojny świat. nasiliły się wśród Słowian pd. tendencje do utworzenia wspólnego państwa. 1 XI 1918 serbski książę-regent Aleksander Karadziordziewić ogłosił powstanie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Jednym z gł. problemów, przed którymi stanęło nowopowstałe państwo, było zróżnicowanie etniczne i rel., utrudniające procesy integracyjne. Według spisu z 1921 do Kościoła prawosł. należało ok. 49% ludności, do Kościoła rzymskokatol. ok. 38%, ok. 11% stanowili muzułmanie. Katolikami byli gł. Słoweńcy i Chorwaci, prawosławnymi — Serbowie, Macedończycy i Czarnogórcy, wyznawcy islamu należeli do wszystkich wymienionych grup etnicznych. Na terenie różnorodnej pod względem narodowościowym i wyznaniowym Bośni i Hercegowiny zamieszkiwała znaczna grupa Żydów. Po 1918 na obszarze J. znaleźli się wyznawcy religii protest.: populacja niem. w Slawonii, węgierscy kalwini w Wojwodinie. Zasięg poszczególnych wyznań wytyczał także granicę między kulturą Wschodu i Zachodu. O odmiennościach świadczyły nie tylko religie i języki (alfabet łac. na zachodzie, cyrylica na wschodzie)., ale również poziom rozwoju gosp. i kulturalnego.


Lista dobrych artykułów:

 1. Polska po II wojnie swiatowej
 2. Chrzest Polski
 3. Terytorium Polski
 4. Wojna trzydziestoletnia
 5. Ludnosc w Polsce
 6. Tatarzy i Turcy
 7. Religie w Polsce
 8. Gwarancje prawne
 9. Polska po rozbiorach
 10. Luteranizm
 11. Sztuka w Polsce
 12. Architektura w Polsce
 13. Drzwi Gnieznienskie
 14. Gotyk w Polsce
 15. Architektura sakralna
 16. Gotyckie rzezby w Polsce
 17. Nurt mistyczny w Polsce
 18. Wit Stwosz
 19. Malarstwo niderlandzkie
 20. Renesans w Polsce
 21. Krakow a renesans
 22. Ruch budowlany w Polsce
 23. Architekci w Polsce
 24. Architektura na Litwie
 25. Placidi
 26. Architektura cerkiewna
 27. Zabytkowe koscioly
Polecamy strony: Copyright @ 2009-2012 http://www.portalartystyczny.pl/geografia-swiata/. Zakaz kopiowania tresci strony bez zgody administratora witryny internetowej.